„Dzieciństwo” Leopolda Staffa

  • Gatunkowo jest to sonet.
  • Składa się z 4 strof (2 czterowersowe, 2 – trzywersowe).
  • Tematem jest dzieciństwo, powrót do beztroskich, ciekawych lat.
  • Już sam tytuł jest kluczem do odczytania wiersza.
  • Podmiot liryczny wraca do dziecięcych skarbów, które dorośli postrzegają jako rupiecie.
  • Nadawca używa czasowników w 1 osobie (np. zbierałem), co kieruje nasze myśli do samego autora wiersza.
  • Nastrój jest wspomnieniowy, sentymentalny.
  • Czytelnik powinien pokusić sie o własne refleksje z dzieciństwa.
  • Występują środki artystyczne, np. epitety („dziwny dar”), wyliczenia („jak wyżej”), uosobienia („bajka szepcze mi”), metafory („Poezja starych studni, zepsutych zegarów”).

Poezja starych studni, zepsutych zegarów,
Strychu i niemych skrzypiec pękniętych bez grajka,
Zżółkła księga, gdzie uschła niezapominajka
Drzemie – były dzieciństwu memu lasem czarów…

Zbierałem zardzewiałe, stare klucze… Bajka
Szeptała mi, że klucz jest dziwnym darem darów,
Ze otworzy mi zamki skryte w tajny parów,
Gdzie wejdę – blady książę z obrazu Van Dycka.

Motyle-m potem zbierał, magicznej latarki
Cuda wywoływałem na ściennej tapecie
I gromadziłem długi czas pocztowe marki…

Bo było to jak podróż szalona po świecie,
Pełne przygód odjazdy w wszystkie świata częście…
Sen słodki, niedorzeczny, jak szczęście… jak szczęście…