Dzięki [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dzięki rzeczownik

(w znaczeniu podziękowań)

Dzięki za kwiaty
przyimek Zaliczył egzamin dzięki nauczycielowi.