Dwojako [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dwojako przysłówek Tłumaczył się dwojako.