Ej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ej wykrzyknik Ej! Zabierzcie mnie ze sobą.