Dzięki odwadze

Ludność Italii wzrasta szybko dzięki odwadze jej mieszkańców.