Polipy

Polipy zaliczają się do jamochłonów, a najczęściej spotykamy je w morzu i w nosie.