„Dzień babci” Haliny Ozga-Adamskiej

  • Wiersz z gatunku liryki refleksyjnej.
  • Nie jest jasno wskazany podmiot liryczny, ale takich osób jest w realu wiele, to po prostu babcie.
  • Opowiada o miłości babci do wnuka.
  • Przedstawia również portret zatroskanej babci.
  • Martwią ją  wydarzenia bieżące, m. in. śmierć przyjaciół, problemy mobilne (kłopoty z poruszaniem się), uczucie zniechęcenia ze względu na ograniczona sprawność,, świadomość „końca życia”.
  • Są jednak ludzie, które budzą odmienne uczucia, taką istotą  jest „mały człowiek z garbem tornistra”, czyli jej wnuk.
  • Budzi troskę babci, daje jej jednocześnie tak wiele ciepła i motywacji do życia.
  • Utwór liczy 5 strof, nieregularnie zbudowanych, bez rymów.
  • Poetka zastosowała szereg środków stylistycznych, m. in. przenośnie (np. kostnieją uśmiechy”, „świat się kurczy”).