„Kto się w opiekę”

Stara pieśń nabożna, której autorem jest Jan Kochanowski (1530-1584),  poeta okresu renesansu, tłumacz, prepozyt kapituły katedralnej poznańskiej w latach 1564–1574, poeta nadworny Stefana Batorego, sekretarz królewski i wojski sandomierski, związany z Czarnolasem, ojciec literatury polskiej.

Kto się w opiekę podda Panu swemu,
A całem sercem szczerze ufa Jemu,
Szczerze ufa Jemu.

Śmiele rzec może: mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.
Żadna straszna trwoga.

Aniołom swoim każe cię pilnować,
Gdziekolwiek stąpisz, będą cię piastować, ■
Będą cię piastować.