„Dzień Wolności i Solidarności”

„Dzień Wolności i Solidarności” obchodzony jest  31 sierpnia jako święto państwowe. Uchwalił go 27 lipca 2005 roku Sejm RP, upamiętniając w ten sposób wydarzenia  sierpnia 1980 roku.  Podobną rezolucję 28 września 2005 roku przyjął także Parlament
Europejski, składając w ten sposób hołd Polakom, którzy uczestniczyli w zrywie wolnościowym, walcząc o wolność, równość i niezależność.   W ten sposób walka Polaków pozostaje w zbiorowej pamięci całej Europy.