Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej [5 maja]

Dzisiejszy „Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej” to popularnie nazywany  „Dzień Europy”. W naszym kraju zbiega się niemal z rocznicą przystąpienia Polski do  Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.).

Dzień stanowi  upamiętnienie ustanowienia Rady Europy, które nastąpiło 5 maja 1949 roku.

Oficjalnie „Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej” świętujemy na naszym kontynencie od 1964 roku.

 

Warto wiedzieć, że Rada Europy zajmuje się:

  • ochroną praw człowieka (polityka mniejszości narodowych, etnicznych, językowych, religijnych, seksualnych),
  • ochrona praw migrantów (emigrantów, imigrantów, reemigrantów i repatriantów, uchodźców i azylantów, ludów koczowniczych),
  • sprawami niepowiązanymi bezpośrednio z prawami człowieka (np. sprawami społecznymi, gospodarczymi, ochroną zdrowia, edukacją, ochroną środowiska, sportem),
  • ochroną demokracji (m.in. sprawami młodzieży, uregulowaniami prawnymi),
  • współpracą członków UE w obszarze kultury i mediów.