Dzień Unii Europejskiej

9 maja obchodzimy rokrocznie Dzień Unii Europejskiej dla upamiętnienia ogłoszenia przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana projektu (deklaracji), który zapoczątkował powstanie Unii Europejskiej. Stało się to w Paryżu w 1950 roku (traktat podpisany został rok później), a głównym przesłaniem stało się zapobieżenie wybuchu nowej wojny. Dlatego też tego dnia pokazujemy, jak ważny jest pokój i jedność między poszczególnymi krajami, narodami. To właśnie francuskiego ministra  spraw zagranicznych uważa się za ojca Unii Europejskiej.