Vorarbeiter Tadek

 • Bohater opowiadań Tadeusza Borowskiego.
 • Poznajemy go w „Pożegnaniu z Marią” (narzeczony dziewczyny).
 • To pisarska kreacja bohatera stworzona przez Borowskiego w wyniku obserwacji obozowych (w żadnym wypadku nie wolno utożsamiać go z pisarzem).
 • Przed wojną student historii literatury, poeta,w dzień pracownik składu budowlanego.
 • Trafia od obozu koncentracyjnego.
 • Martwi się o swoje życie, pragnie przetrwać i zmienia się.
 • Nie akceptuje zła, które dotyka jego osoby.
 • Dostosowuje się do warunków panujących w obozie.
 • Przewartościowywał własny system hierarchii (dobra i zła).
 • Ma świadomość reguł rządzących  obozowym światem.
 • Staje się cyniczny, obojętny na los innych, na cierpienie i śmierć.
 • W korespondencji z narzeczoną wyraża nawet zachwyt nad organizacją obozu.
 • Postrzega wszystko jako  solidne i właściwie zorganizowane
 •  Sam będąc ofiarą, staje się jednocześnie oprawcą, katem.
 • Cyniczny,  zaradny, sprytny, o „pokręconej” moralności.
 • Przykład zlagrowanego bohatera.