Dziwne parowanie

Kiedy pan Kleks do niego wsiadł, to zaczął dziwnie parować.