Dziwnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dziwnie przysłówek Wyglądał jakoś dziwnie.