Dziwno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dziwno przysłówek Aż mi dziwno, że puścili nas tak wcześnie.