Echolalia [definicja]

  • Echolalia – środek stylistyczny, podkreślający rytmiczność i melodyjność tekstu.
  • Charakterystyczny dla ludowych przyśpiewek, refrenów i awangardowych utworów poetyckich.
  • Polega na powtarzaniu tych samych lub podobnych układów głosek.
  • Istotą organizacji wypowiedzi jest zasada współbrzmienia, a nie wyraźne związki znaczeniowe.

  • Jest to również zaburzenie mowy, obserwowane często w autyzmie.