Echolalia

Echolalia – środek stylistyczny, podkreślający rytmiczność i melodyjność tekstu, charakterystyczny dla ludowych przyśpiewek, refrenów i awangardowych utworów poetyckich, polega na powtarzaniu tych samych lub podobnych układów głosek.

Jest to również zaburzenie mowy, obserwowane często w autyzmie.