Echolalia [przykłady]

Echolalia – przykłady

Irit Amiel,  „Pierwszy wchodzi do Komory Król Maciuś Pierwszy”

A na stronie stoi sobie Pani Kultura – ura – ura – ura
I cicho szepce Pani Cywilizacja – ja – ja – ja
Patrzcie jaka tam czarna dziura – ura – ura -ura
I nie dziwi się wcale Pani Etyka – ka -ka -ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Nie patrząc ni w lewo ni w prawo woła Pan Prawo – wo – wo – wo

 

J. Tuwim „Ptasie radio”

Halo! O, halo lo lo lo lo!
Tu tu tu tu tu tu tu
Radio, radijo, dijo, ijo, ijo,
Tijo, trijo, tru lu lu lu lu
Pio pio pijo lo lo lo lo lo
Plo plo plo plo plo halo!”