Konstruktywizm

  • Kierunek artystyczny zapoczątkowany po I wojnie światowej w Rosji.
  • Hasłem była synteza sztuki, nauki i wiedzy technicznej.
  • Konstruktywizm to jeden z nurtów abstrakcjonizmu, malarze tego nurtu budowali swoje obrazy z prostych figur geometrycznych, których wzajemne oddziaływania na płótnie miały być źródłem wewnętrznych napięć dzieła.

  • Konstruktywizm to także kierunek w literaturze rosyjskiej lat 20. XX wieku.
  • Głosił kult techniki i przemysłu.