Eetion [mitologia]

  • Król miasta Tebe w Cylicji, w Azji Mniejszej.
  • Ojciec Andromachy, sprzymierzeniec Trojan.
  • Zabity wraz z synami przez Achillesa przy zdobywaniu Tebe.
  • Achilles w uznaniu męstwa Eetiona nakazał go pochować w pełnej zbroi.
  • Część łupu przeznaczył na nagrody dla zwycięzców igrzysk pogrzebowych  po śmierci Patroklesa.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły