Polydamas [mitologia]

  • Bohater trojański.
  • Syn Pantoosa i Frontis, brat Euforbosa.
  • Odznaczał się niezwykłą odwagą i męstwem.
  • był przyjacielem Hektora.
  • Po jego śmierci doradzał Trojanom, aby wydali Grekom Helenę.

 

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły