Egeria [mitologia]

  • Starorzymska nimfa leśna.
  • Wg mitu miała być doradczynią w sprawach państwowych i religijnych drugiego z kolei króla rzymskiego Numy Pompiliusza.
  • Po jego śmierci  nimfa z rozpaczy zmieniła się w źródło.
  • Miejscami jej kultu był święty gaj Diany w Arycji w Lacjum oraz gaj i źródło w okolicy Porta Capena w Rzymie.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.