Kreon [mitologia]

  • Władca Teb po śmierci Lajosa.
  • Syn Menojkeusa, brat Jokasty.
  • Zgodnie z przeznaczeniem oddał władze Edypowi, kiedy ten uwolnił Teby od Sfinksa.
  • Nie wiedząc, że Edyp jest synem Jokasty, oddał mu ją za żonę.
  • Kreon ponownie  objął władzę w Tebach, kiedy zostało ujawnione kazirodztwo Edypa.
  • W czasie najazdu Siedmiu przeciw Tebom złożył w ofierze Aresowi swego syna Megareusa.
  • po odparciu najazdu wydał zakaz grzebania jednego z najeźdźców, syna Edypa, Polinejkesa, który poległ w bratobójczym pojedynku z Etoklesem.
  • Siostra ich, Antygona, która złamała ten zakaz, zostało przez Kreona skazana na śmierć przez zabudowan9ie żywcem w grobowcu Labdakidów, gdzie popełniła samobójstwo.
  • Kreon starał się siłą sprowadzić do Teb wygnanego niegdyś Edypa, gdyż wg przepowiedni delfickiej miało to zapewnić miastu pomyślność.
  • Przeszkodził temu jednak Tezeusz.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.