Egipskie

Nie biednieje człowiek, gdy się uprzejmie odzywa.