Egipskie

Nie działaj bez serca, które Bóg powołał do istnienia.