Einstein Albert

Wybitne umysły zawsze napotykają na gwałtowny sprzeciw ze strony tych przeciętnych (Albert Einstein).