Kuligowski Sławomir

Człowiek upada i się podnosi. Jedni nazywają to gimnastyką, inni sensem życia (Sławomir Kuligowski).