Ekonomia języka

  • Tendencja do oszczędnego posługiwania się środkami językowymi przy wymianie myśli i porozumiewaniu się.
  • Wyraża się ty, że język sam niejako eliminuje środki językowe zbyteczne, a utrzymuje środki znaczące.
  • Współczesny język internetowy nie ma wiele wspólnego z ekonomią.