Arka [symbolika]

  • Najważniejszy żydowski przedmiot kultu.
  • Biblijna arka przymierza  to rodzaj ozdobnej skrzynki drewnianej.
  • Miała kształt podnóżka tronu Pańskiego.
  • Zawierała tablicę praw, łaskę Aarona i mannę w złotym naczyniu.
  • Arka w literaturze symbolizuje przymierze, ciągłość tradycji, miejsce cennej zawartości, schronienie, azyl, zbawienie, nadzieję, odrodzenie, ojczyznę.

Odniesienia znaleźć można:

  • Objawienie św. Jana 11,19,
  • A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”,
  • S. Wyspiański, „Wesele”,
  • B. Prus, „Lalka”,
  • J. Słowacki, „Lilla Weneda”.

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.