Ekspresjonizm w malarstwie

  • Ekspresjonizm zapoczątkował trwającą do dziś rewolucję  w malarstwie.
  • Najsilniej rozwijał się w krajach skandynawskich i niemieckojęzycznych.
  • Charakterystyczne dla ekspresjonizmu w tej dziedzinie sa  wyrazistość i deformacja przedstawienia oraz emocjonalność wyrazu.
  • Często wykorzystywana jest linia falista.
  • Stosowane  są kontrasty barwne i kompozycyjne.
  • Ekspresjoniści postulowali kreowanie świata, negując przedstawianie jego interpretacji.
  • Wizja świata winna być subiektywna.
  • Za prekursorów w tej dziedzinie uważa się Vincenta van Gogha, Paula Gauguina, Edvarda Muncha.