Ekspresywność

  • Sugestywne i gwałtowne wyrażanie uczuć.
  • Przekazywanie emocji, przeżyć nadawcy.
  • Przejawia się w wyrażeniach nacechowanych emocjonalnie.
  • Wykorzystuje wykrzyknienia, hiperbolizację wypowiedzi.

Uwaga:

  • Nieskrępowana ekspresja twórczy dopiero w romantyzmie uznana została za wartościowe źródło sztuki.