Elementy dramatu

Element

Wyszczególnienie

Akt

 • element składowy dramatu,
 • stanowi spójny odcinek akcji,
 • jest w pewien sposób częścią zamkniętą,
 • charakteryzują go czas i miejsce akcji,
Scena
 • część aktu,
 • wyodrębniona ze względu na jej bohaterów,
 • dana osoba lub zdarzenie przenosi akcję do sceny następnej,
Tekst główny
 • teksty wypowiadane przez bohaterów dramatu,
Tekst poboczny (didaskalia)
 • tekst dodatkowy zawierający uwagi dla aktorów, reżysera, choreografa i innych realizatorów sztuki,
 • pochodzi bezpośrednio od autora tekstu,
 • dotyczy rekwizytów, sposobu gry czy dekoracji,
 • zapisywany jest odmienną czcionką lub kursywą,
Monolog
 • wypowiedź danego bohatera,
 • stanowi całość znaczeniową i  formalną,
 • wyraża myśli i uczucia osoby mówiącej,
 • dana postać wygłasza go do widza, podczas nieobecności pozostałych bohaterów,
Dialog
 • główny sposób wypowiadania się w dramacie,
 • wymiana zdań, przynajmniej dwóch postaci,
 • poprzez dialogi przedstawiane są postaci oraz wydarzenia.