Elipsa

Elipsa – wyrzutnia, pominięcie jakiegoś składnika zdania, dającego się zrekonstruować na podstawie kontekstu lub sytuacji towarzyszącej wypowiedzi, często używana w mowie potocznej, pewnego rodzaju skrót myślowy.