Elipsa [przykłady]

Elipsa przykłady

Jan Kochanowski, „Czego chcesz od nas, Panie”

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary… (brak orzeczenia)

Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem”

Pokój szczęśliwość, ale bojowanie byt nasz podniebny…