Epifora [definicja]

  • Epifora- epistrofa, powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu kolejnych zdań, wersów, strof, co stanowi odwrócenie anafory.
  • Chwyt poetycki wymagający zamknięcia kolejnych wersów, zdań, strof lub innych segmentów wypowiedzi tym samym wyrazem lub zwrotem.