Epifora

Epifora- epistrofa, powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu kolejnych zdań, wersów, strof, co stanowi odwrócenie anafory.