Elżbieta, matka św. Jana Chrzciciela [patronka chrześcijańska]

 • Niewiele jest o niej informacji.
 • Z macierzyństwa cieszyła się bardzo późno (wiele lat czekali na potomstwo).
 • Elżbietą była krewną Matki Boskiej.
 • Na długo przed Zwiastowaniem i późniejszym przyjściem na świat Jezusa, poznała w chwili natchnienia, że Maria będzie matką Zbawiciela.

 • Św. Elżbieta jest patronką:
  • pilarzy,
  • matek,
  • żon,
  • położnych.
 • Dzień św. Elżbiety to 5 listopada.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]