Elżbieta z Schönau [patronka chrześcijańska]

 • Urodziła się w 1128 roku (lub 1129) w Bingen nad Renem.
 • Już jako dwunastolatka wstąpiła do klasztoru bernardynek w Schönau w Hesji.
 • W wieku 18 lat złożyła śluby zakonne.
 • Była chorowita, skromna i pobożna.
 • Wiodła skromne życie i cieszyła się szacunkiem innych sióstr, dlatego została opatką klasztoru w 1157 roku.
 • Miewała wizje (od 1152 roku), co świadczyło o obdarzeniu jej szczególną łaską bożą.
 • Pewnego dnia zaczęła biegle mówić po łacinie, mimo że nigdy się nie uczyła tego języka.
 • Jej brat, także zakonnik, spisywał jej wizje, które stały się w średniowieczu popularną lekturą.
 • Zmarłą w wieku 35 lat, jej grób znajduje się w kościele św. Floryna w Schönau i jet celem pielgrzymek.

 • Imię Elżbieta pochodzi od hebrajskiego słowa elisheba = Bóg moją przysięgą.
 • Św. Elżbieta z  Schönau jest orędowniczką chroniącą przed pokusami.
 • Dzień  św. Elżbiety z Schönau to 18 czerwca.

 

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]