Emancypować się [wyrazy przeciwstawne]

  • Emancypować się, wyzwalać się, oswobadzać się, uniezależniać się.
  • Przeciwstawne:
    • uzależniać  się,
    • podporządkować się,
    • poddawać się.