Emanować [wyrazy przeciwstawne]

  • Emanować, wydzielać, promieniować.
  • Przeciwstawne:
    • absorbować,
    • wchłaniać,
    • pochłaniać.