Emocje [osamotnienie]

 • Człowiek odczuwa wiele emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.
 • Jedną z nich jest osamotnienie.
 • Samotność może mieć wiele wymiarów:
  • egzystencjalny, postrzegany przez pryzmat jednostkowego bytu i odrębności od innych,
  • psychologiczny, tj. wskazujący, że człowiek nie jest w stanie w pełni poznać uczuć czy myśli innej osoby, potrafi interpretować pewne znaki, ale nigdy nie zjednoczy się w myśli z kimś innym,
  • społeczny, wynikający z relacji międzyludzkich, a ich fałsz i pozorność budzi osamotnienie.
 • Osamotnienie generuje w człowieku zmiany w zachowaniu, może być źródłem:
  • lęku,
  • obaw,
  • zniechęcenia do działań,
  • utraty marzeń.
 • Niekiedy samotność jest dobrowolnym wyborem człowieka, często spowodowanym bolesnymi przeżyciami.
 • W samotność uciekają niekiedy twórcy szukając inspiracji i weny.