„Wieloryby i ćmy. Dzienniki” Szczepan Twardoch

 • Utwór stanowi zbiór tekstów z lat 2007-2015.
 • Literacka opowieść o świecie współczesnym.
 • Autor zamieścił w nich refleksje wywołane:
  • osobistymi przeżyciami,
  • odwiedzanymi miejscami,
  • rozmowami ze spotykanymi ludźmi.
 • Znaleźć można rozważania osobiste i pokoleniowe.
 • Forma utworu przypomina dzienniki, choć nie stanowi klasycznego wzorca tego gatunku.
 • Potwierdza to także sam tytuł.
 • Niekiedy spotkać można określenie, że jest autoportret wielokrotny autora.