Empiryka

Badacze wykazali, że są białkami zasadowymi.