„Eneida” Wergiliusza [Księga pierwsza]

 • Rozpoczyna wprowadzenie.
 • Inwokacja wprowadza, przedstawiają zakres treściowy utworu.
 • Informuje, że tematem są dzieje Eneasza, bohatera trojańskiego, który ścigany gniewem Junony musi się tułać.
 • Wędruje więc po morzach i oceanach, aż do przybycia do Italii, gdzie zakłada miasto.
 • Z niego później wywodzą się późniejsi założyciele Rzymu – Remus i Romulus.
 • Junona, będąca przeciwniczką najeźdźców Troi poprosiła Eola, by zakłócił podróż Eneasza.
 • Eol rozproszył i zniszczył flotę Eneasza.
 • Na tę decyzję oburzył się Neptun, który pomógł bohaterowi, uciszył burz e i dlatego uratowało się siedem z dwudziestu statków Eneasza.
 • Statki zawinęły do wybrzeży Libii.
 • Matka Eneasza , Wenus, wyjednała u Jowisza obietnicę, że z rodu Eneasza narodzą się założyciele Rzymu i cesarz Oktawian August.
 • Jowisz starał się wspomóc Eneasza i  posłał do Kartaginy Merkurego, by wyjednał u królowej Dydony życzliwe przyjęcie dla Trojan.
 • Dydona rzeczywiście z  sympatią przyjęła wędrowców, zaprosiła na ucztę.
 • Podczas niej Amor, przybrawszy postać wiernego przyjaciela Eneasza – Achatesa – rozpalił ogień miłości w sercach Dydony i Eneasza.