„Eneida” Wergiliusza [najważniejsze postaci]

  • Eneasz – Trojanin, syn Anchizesa i bogini Afrodyty (Wenus), uważany za protoplastę Rzymian, wcielenie rzymskich cnót.
  • Dydona (Elissa) – legendarna założycielka i królowa Kartaginy, miasta poświęconego Junonie  (w przyszłości zniszczone przez Rzymian), po odejściu Eneasza zakochana Dydona popełniła samobójstwo.
  • Anchizes, ojciec Eneasza, wspomniany w „Iliadzie” jako ten, którego syn będzie władcą Trojan.
  • Tut nus, przywódca plemion italskich, jego walka z Eneaszem przypomina pojedynek Hektora z Achillesem.
  • Askaniusz, syn Eneasz i Kreuzy, po śmierci ojca władca Lacjum.
  • Kreuza, pierwsza żona Eneasza, zginęła z rąk Achajów, gdy wraz z mężem próbowała opuścić Troję.
  • Lawinia, królewna italska, druga żona Eneasza, rywalizacja o nią przypomina spór o Helenę.