„Eneida” Wergiliusza

 • Epos starożytnych Rzymian.
 • Utwór powstał w latach 29-19 p.n.e.
 • Wergiliusz był zwolennikiem polityki cesarza.
 • Postrzegał go jako jedynego człowieka zdolnego do wyprowadzenia Rzymu z głębokiego kryzysu politycznego i społecznego.
 • „Eneida”  to rodzaj hołdu i uznania dla Augusta jako potomka mitycznego Eneasza.

 • Utwór jest opowieścią o Eneaszu, praojcu starożytnych Rzymian.
 • Historia znana była dużo wcześniej przez Wergiliuszem.
 • Podstawowa wersja pochodzi prawdopodobnie  z Grecji, dojrzałą formę nadano historii w Rzymie.
 • Eneasz to wojownik trojański, syn  Anchizesa i bogini Afrodyty.
 • W „Iliadzie” Homera Eneasz porównany został z Hektorem pod względem bohaterstwa.
 • U Homera historia Eneasza jest dobrze znana, proroctwo Posejdona z księgi XX zapowiada jego panowanie nad Trojanami, stąd prawdopodobnie historia o ucieczce Eneasza z płonącej Troi.
 • Według tej legendy Eneasz osiadł na górze Ida w Troadzie i założył tam miasto.
 • Pierwsze zapiski o założeniu miasta przez Eneasza w Italii pojawiły się w VI wieku p.n.e.
 • Wspomniał o nim grecki poeta Stezychor.
 • Dalsze wersji legendy mówiły, że Rzym założył Romulus, potomek Eneasza.
 • Według innej, także popularnej wersji, Eneasz po upadku Troi udał się do Macedonii, później na Sycylię, by osiąść ostatecznie na wybrzeżu Lacjum w Italii.
 • Król Latynu, początkowo chciał z nim walczyć, ale w końcu oddał mu swoją córkę Lawinię za żonę.
 • Od jej imienia pochodzi nazwa Lawinium, miasta założonego przez Eneasza.
 • Ze związku z Lawinią urodził się syn Askaniusz (w Eneidzie jest synem trojańskiej żony Eneasza – Kreuzy).
 • Państwo Eneasza napadł król Rutulów, któremu kiedyś przyrzeczono rękę Lawinii.
 • Eneasz pokonał go, razem ze sprzymierzonymi Etruskami.
 • Po wygranej bitwie Eneasz zniknął.
 • Po 30 latach, po założeniu Lawinium syn Eneasza założył Alba Longę.
 • W Albie przyszły na świat bliźniaki Remus i Romulus.
 • Ich ojcem był Mars, matką westalka Rea Sylwia, córka potomka Eneasza Amuliusza.
 • Główny bohater „Eneidy” posiada cechy idealnego władcy (mądrość, sprawiedliwość, zdolność podejmowania decyzji, dbałość o dobro i szczęście narodu).
 • Postać Eneasza utożsamiana jest z cesarze, Augustem, wychwalanym przez Wergiliusza.
 • Wg poety Eneasz to potomek bogów, którzy się nim nieustannie opiekowali.
 • Szczególną pieczę sprawował nad nim Jowisz.
 • Posłannictwem Eneasza było stworzenie podwalin pod wielkość Rzymu.
 • W ” Eneidzie”  potwierdziła się też teza uzasadniająca panowanie Rzymu nad innymi narodami, o czy decydowały względy moralne.
 • „Eneida” składa się z 12 pieśni.
 • Dzieli się na dwie  zróżnicowane tematycznie części.
 • Pierwsza nawiązuje do „Odysei”, druga do „Iliady”.