Cel

Rodzinę zakłada się w celu wypoczynku po burzliwej młodości.