Koza, kozioł [symbolika]

 • Koza to też kozioł ofiarny.
 • Izraelczycy w celu oczyszczenia świątyni z grzechów wiernych, składali jednego kozła w ofierze.
 • Drugiego symbolicznie obarczali grzechami ludzi i wypuszczali na pustynię.
 • Kozioł ofiarny to symbol człowieka obciążonego cudzą winą, oskarżanego za błędy innych.
 • Jest znakiem ofiary i grzechu.
 • W chrześcijaństwie jest znakiem potępienia, w przeciwieństwie do owcy- symbolu zbawienia.
 • W mitologii greckiej kozioł związany jest z Afrodytą, Dionizosem i  Panem.
 • Postrzegany jest więc także jako znak rozpusty i lubieżności.
 • Chrześcijaństwo widziało w koźle zło i diabła.
 • Koza stanowi też emblemat biedoty, głupoty i uporu.

Odniesienia znaleźć można:

 • Ewangelia św. Mateusza 25,31.

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.