Energiczny [synonimy]

  • Raźny.
  • Prędki.
  • Czynny.
  • Żywy.
  • Żwawy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]