Entuzjastycznie [synonimy]

  • Owacyjnie.
  • Z uniesieniem.
  • Z entuzjazmem.
  • Ochoczo.
  • Chętnie.
  • Z uniesieniem.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]