Etap [synonimy]

  • Faza.
  • Stadium.
  • Szczebel.
  • Czas.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]