Fabuła [synonimy]

  • Akcja.
  • Wątek.
  • Tekst.
  • Istota.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]